Dag van de Voeding

Het programma van de dag is nog niet bekend, maar noteer alvast in je agenda: 8 april 2017. Want die dag organiseren Voeding Leeft en MS-Anders samen de landelijke Dag van de Voeding, de grote finale van het Eet Anders Experiment. Dan wordt bekend gemaakt hoe de deelnemers, allen hebben ze MS, zelf ervaren hebben wat andere voeding met hen heeft gedaan.

8 april 2017

De bevindingen van het Eet Anders Experiment worden op de Dag van de Voeding gepresenteerd aan het publiek, de zorg en de pers. En wij? Wij zijn net zo benieuwd als iedereen die deze pilot volgt: is de kwaliteit van leven met MS erop vooruit gegaan door anders te gaan eten? En zo ja: in welk opzicht?

Meer hierover lees je later op deze site en in de nieuwskrant MSinfo.