Disclaimer

Het programma Anders Eten bij MS is niet apart als product door derden in te zetten. Het programma, de daarbij behorende en hieruit voortvloeiende adviezen zijn niet bedoeld of bruikbaar ter genezing of ter vervanging van welke medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij twijfel je (behandelend) arts. Bedenk: zorg- en voedingsprofessionals hebben de opzet van dit programma weliswaar vooraf beoordeeld, maar het onderzoeksteam is géén behandelaar.