Wat houdt ’t niet in

Het programma Anders Eten bij MS is niet bedoeld of bruikbaar ter genezing of ter vervanging van welke medische behandeling dan ook. Het eetprogramma zelf is daar niet voor bedoeld, de daarbij behorende en hieruit voortvloeiende adviezen evenmin. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het informeren van hun behandelend (huis)arts. Zij ontvangen daarvoor een brief van ons met toelichting. Raadpleeg je arts ook bij twijfel.

Geen behandeling

De inhoud van dit voedingsprogramma is ontwikkeld door Voeding Leeft. Bedenk: neurologen hebben de opzet van de eerste pilot weliswaar vooraf beoordeeld, maar het onderzoeksteam is géén behandelaar. Voeding Leeft kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige nadelige gevolgen die door de deelname aan het eetprogramma mogelijk ontstaan.

Wetenschappelijk is er nog veel te weinig bekend over het effect van voeding op MS. Dat ons Westers eetpatroon bijdraagt aan het ontstaan van allerlei ziekten, daar zijn wel aanwijzingen voor.