Wie betaalt dit?

Het programma Anders eten bij MS en alles wat daarbij komt kijken, wordt gefinancierd door het Nationaal MS Fonds. Voor ons werk zijn we afhankelijk van vrijwillige giften, donaties en sponsors.

Elke euro is meer dan welkom

Het geld dat nodig is voor dit voedingsprogramma komt er niet vanzelf. De financiële steun van donateurs is dan ook hard nodig. De deelnemende patiënten betalen een eigen bijdrage van € 75 en natuurlijk de kosten van hetgeen ze eten. Hun bijdrage is -bij lange na- niet kostendekkend, toch vraagt het Nationaal MS Fonds bewust geen hoger bedrag. Geld mag voor deze patiënten nooit een belemmering zijn om mee te kunnen doen.

Helpt u mee dit geweldige initiatief mogelijk te maken? Stort uw bijdrage op rek.nr. NL23RABO0336272839 o.v.v. voedingsproject t.n.v. het Nationaal MS Fonds