Wie is Louis Bolk

Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk, wetenschappelijk, internationaal kennisinstituut in Bunnik, opgericht ter bevordering van duurzame landbouw, voeding en gezondheid, met de natuur als kennisbron. Het instituut levert praktijkgericht onderzoek en advies vanuit een integrale aanpak. Er werken zo’n 45 mensen.

Voeding en gezondheid

Louis Bolk was hoogleraar humane anatomie aan de Universiteit van Amsterdam (1866 – 1930). Veelzeggend is zijn uitspraak: ‘Hoe ruimer zou onze opvatting van het leven zijn, indien het ons gegeven ware dit eens te bestuderen met verkleinglazen.’ Het Instituut werkt aan het versterken van natuurlijke systemen en doet o.a. onderzoek naar de relatie tussen landbouw, voeding en gezondheid: wat draagt bijv. bij aan het preventief werken aan je gezondheid? Hebben biologische producten of natuurlijke geneesmiddelen effect op je gezondheid? Zo analyseren zij de effecten van bepaalde voedingspatronen op bijvoorbeeld allergieën, diabetes, astma of obesitas… en in dit voedingsprogramma dus op MS.

Om te achterhalen of bepaalde voeding bijdraagt aan het verminderen van chronische ziekten is onderzoek nodig vanuit een brede kijk.